Metakka - mediataitoja oppimaan

Tehtäviä uutisoppitunnille

Seuraavat tehtävät on jaoteltu uutisoppitunnilla mahdollisesti käsiteltävien aihealueiden mukaan ja ne sopivat sekä verkkolehti- että TV-uutisoppitunnille. Voit hyödyntää tehtäviä apuna uutisoppitunnilla tai keksiä omia tehtäviä.

tehtavia

  

Uutiskysymykset 

1. Kirjoita lyhyt juttu omasta elämästäsi tai päivästäsi uutiskysymyksiä hyödyntäen.

2. Etsi yksittäisestä pikku-uutisesta vastaukset journalistisiin kysymyksiin: kuka, mitä, missä, milloin, miten, miksi ja millä seurauksilla

3. Etsi valmiista sanomalehden uutisista seuraavia asioita (esim. aukeama tai yksittäinen juttu):
ammatit, keitä esiintyy kuvissa, mitä paikkakuntia, mitä maita, mitä kerrotaan lapsista tms.

 

Uutiskriteerit

1. Katsotaan päivän lehdestä ja/tai alueuutisista/alueellisen radion nettisivuilta pari uutista ja mietitään, mitkä kriteerit täyttyvät

2. Kirjoita omasta koulustasi uutinen, joka täyttää mielellään useamman uutiskriteerin.

 

Otsikointi

1. Yhdistä otsikko juttuun
- Aikuinen voi leikata valmiiksi otsikoita ja lyhyitä juttuja lehdestä

2. Keksi kuvalle otsikko
- Aikuinen voi leikata etukäteen kuvia lehdestä tai oppilaat etsivät kuvat itse.
- Kuvan ympärille voi rakentaa myös kokonaisen uutisen

 

Pistetehtävät

Työskentely tapahtuu pienryhmissä (mielellään 3-5 lasta). Pisteiden määrä riippuu oppilaiden määrästä. Tehtäville kannattaa varata aikaa n. 10 minuuttia/piste. Kierron jälkeen kannattaa varata aikaa myös pisteiden läpikäymiselle.

Erilaisia pistetehtäviä:

1. Uutinen sadusta

 • kirjoitetaan valmiin ja tutun sadun pohjalta uutinen
 • uutinen voi löytyä mistä tahansa kohdasta satua, esim. ”susi söi punahilkan”
 • kirjoitetut sadut voivat olla apuna ryhmän työskentelyssä
 • auttaa erottamaan olennaisen ja kerrataan uutisen rakennetta

2. Tiedonhakutehtävä

- Selvitä netistä vastaus mahdollisimman moniin seuraavista kysymyksistä. Kirjoita ylös, mistä sivulta tai sivuilta löysit tarvitsemasi tiedon:

 • Kuinka vanha koulunne on?
 • Mitä ruokaa tarjotaan paikkakunnan kouluissa torstaina (pvm.)?
 • Minkä näköinen ja kokoinen ilves on, mitä se syö ja montako poikasta se saa?
 • Kuinka pitkä matka on paikasta a) paikkaan b)? (esim. omalta koululta naapurikoululle) 
 • 3. Lööppien teko (lehdestä leikattuja irto-otsikoita)

  - Materiaalina lehdestä leikattuja sanoja ja suurehko kartonkipohja
  - Oppilaat laativat lööpin tarjolla olevista sanoista ja liimaavat lööpin kartongille
  - Aihe vapaa, max. 5 hyvin mietittyä lööppiä

  4. Kirjoittakaa uutinen valitsemaanne kuvaan

  - Materiaalina valmiita laminoituja uutiskuvia, joissa on kuvattu esim. lapsia/nuoria
  - Ryhmä valitsee yhden kuvan ja kirjoittaa siihen sopivan uutisen uutiskysymyksien pohjalta
  - Tärkeää muistaa myös otsikointi ja kuvateksti

  5. Kuva omasta työryhmästä

  - Ryhmä suunnittelee ja ottaa digikameralla kuvan itsestään (2 kuvaa/ryhmä) 
  - Kuva siirretään ja tallennetaan tietokoneelle
  - Tilaa saa käyttää vapaasti, huomio kuvakulmiin ja kuvan rajaukseen 

  6. Palautepiste                  

  Palautteen kerääminen työskentelystä
  Jokainen täyttää oman palautteen ja laittaa sen ryhmän yhteiseen kirjekuoreen
  Palautepohja kannattaa kehittää etukäteen

   

  Uutiskuvat

  Kuvia voidaan etsiä monista eri lähteistä, kuten internetin kuvapankeista tai päivän sanomalehdistä.

  1. Kuvakulmien tarkastelu

  • Lapsille esitellään eri kuvakulmia ja pohditaan yhdessä niistä syntyviä vaikutelmia

  2. Lehtikuvan tarkastelu

  • Valitaan kuva ja mietitään mitä siinä tapahtuu tai on juuri tapahtunut? Mitä tunteita kuva herättää? Mitähän kuvan hahmo ajattelee? Mitä tapahtuu seuraavaksi?
   Opettaja voi etsiä kuvan etukäteen tai lapset valitsevat sen esimerkiksi päivän lehdestä

  3. Kuvan jatkaminen

  - Oppilaat etsivät lehdestä kiinnostavan tai erikoisen kuvan, liimaavat sen piirustuspaperille ja jatkavat kuvaa koko paperin kokoiseksi.
  - Tehtävänä keksiä joku yllättävä tai erikoinen ympäristö alkuperäiselle kuvalle ja pohtia, mitä kuvan ympärillä voisi tapahtua.

  4. Ihmiskuva

  - Etsitään lehdestä/netistä kuva ihmisestä ja keksitään hänelle elämäntarina ja henkilöhahmo.
  - Pohditaan miten kuva antaa tietynlaisen vaikutelman ihmisestä, hänen roolistaan, ammatistaan, asemastaan jne.

  5. Uutiskuvan otsikointi ja kuvateksti

  - Keksitään uutiskuvalle otsikko ja kuvateksti
  - Kuva on kaikille oppilaille sama, jokainen tekee tehtävän itsenäisesti
  - Lopuksi vertaillaan saman kuvan saamia erilaisia otsikoita ja kuvatekstejä

  6. Lapset kuvissa

  - Etsitään sanomalehdestä kuvia, joissa esiintyy lapsia.
  - Mietitään yhdessä onko lapsia kuvissa paljon, mikä lasten rooli kuvissa on jne.

  7. Valmiin pikku-uutisen kuvittaminen

  - Oppilas valitsee lehdestä uutisen, jossa ei ole kuvaa ja kuvittaa sen piirtäen. Kuvalle laaditaan myös kuvateksti.

  8. Valmiin aiheen kuvittaminen

  - Oppilaille voidaan antaa aihe, johon heidän tulee keksiä kuvitus (3-6 kuvaa)
  - Aiheena esimerkiksi kouluruokailussa syntyvä biojäte tai influenssa-aaltoon varautuminen

   

  Kameraharjoituksia

  kameraharjoitus

  1. Koulun esittelyvideo

  - Tehtävänanto: Ajattele, että olisit tekemässä koulun esittelyä.
  - Jakaudutaan ryhmiin, joista jokainen saa saman tehtävän
  - Oppilaat kuvaavat koulua sellaisesta näkökulmasta, että esittelisivät sitä jollekin muulle

  2. Kuvaa ympäristöä

  - Oppilaiden tehtävänä on kuvata yleiskuvaa ja lähikuvaa muutamasta kiinnostavasta kohteesta.

  3. Kuvaa ihmisiä/toimintaa

  - Etsi mielenkiintoinen yksityiskohta kaverin vaatteista, kuvaa sekä paikallaan olevia että liikkeessä olevia ihmisiä.
  - TV-uutisten tekijät voivat tehdä myös pienen haastattelun.

   

  Pohdittavaa sanomalehdestä

  Tutkitaan sanomalehden etusivua ja mietitään:

  Mikä on lehden pääuutinen?
  Onko se myönteinen vai kielteinen uutinen?
  Oletko kuullut asiasta aikaisemmin? Mistä?
  Mitä muita uutisotsikoita etusivulla on?
  Mitkä otsikoista eivät kerro varsinaisia uutisia?
  Mitä muuta kuin uutisia ja juttuja etusivulla on?

  Valitaan lehden sisäsivuilta uutisaukeama. Tutkitaan otsikoita ja silmäillään uutistekstejä.

  Millaisia kuvia on käytetty?
  Miten uutisen erottaa muusta sivun materiaalista?
  Mikä uutisista on kiinnostavin?
  Mikä on mielestäsi turhin tai vähiten kiinnostava?
  Mikä asia on lähimpänä itseäsi?
  Mikä on kaukaisin?

   

  Voit hyödyntää myös valmiita tehtäväpohjia:

  Uutiskysymystehtävä (.doc)
  Otsikointitehtävä (.doc)
  Haastattelutehtävä1 (.doc)
  Haastattelutehtävä2 (.doc)
  Haastattelutehtävä3 (.doc)

  Uutinen kuvasta -tehtäväalusta (.doc)
  Uutiskysymykset (.pdf)
  tulostettava versio