Metakka - mediataitoja oppimaan

Uutisoppitunti

 

Uutisoppitunnilla perehdytään uutisen rakenteeseen, uutiskriteereihin ja uutismaiseen tapaan kertoa asioista. Johdatteluna aiheeseen käydään keskustelua siitä, missä kaikkialla uutisia on mahdollista nähdä, kuulla tai lukea. Voidaan myös keskustella siitä, mistä uutisen tunnistaa uutiseksi ja miten se eroaa esimerkiksi aikakauslehtijutusta tai tv-dokumentista.

uutisoppitunti

Uutisia tarkastellaan oppitunnilla uutiskysymysten avulla (kuka, mitä, missä, milloin, miksi, miten). Oppimateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi sanomalehdistä leikattuja pikku-uutisia sekä muiden koulujen tekemiä koulu-uutisjuttuja, joista oppilaat etsivät vastauksia uutiskysymyksiin. (esimerkki-uutislähetyksen löydät tv-Metakan etusivulta) Tunnilla voidaan yhdessä pohtia, miten uutinen tekstilajina eroaa rakenteeltaan esimerkiksi kertomuksesta tai vitsistä. Uutisoppitunnilla keskustellaan myös näkökulmasta ja sen tärkeydestä. Medialukutaidon kannalta tärkeää on, että oppilaat ymmärtävät uutisten ja muiden mediaesitysten koostuvan aina monista valinnoista ja että ne on aina tehty tietystä näkökulmasta.

Uutisoppitunnilla puhutaan myös kuvaamisesta. Pohditaan kuvien aihevalintoja (mitä ne kertovat aiheesta), kuvakokojen merkitystä (lähikuva, yleiskuva) sekä tekstin ja kuvien suhdetta (mitä sellaista kuvissa näkyy, mitä ei kerrota haastattelussa ja päinvastoin). Yhteisen osuuden jälkeen oppilaat pääsevät harjoittelemaan itse.

taulu

Uutisoppitunnin toinen osio koostuu kameraharjoituksista. Oppilaille näytetään kameran perustoiminnot ja sitten he saavat pienissä ryhmissä kuvaustehtävän. Oppilaiden kuvamateriaalit katsotaan lopuksi yhdessä ja keskustellaan niistä. Niiden pohjalta myös kootaan yhteisiä kuvausohjeita. Kameraharjoitusten päätteeksi on hyvä hetki esitellä oppilaille uutisjuttutyökentelyn toimintaroolit. Jutun tekoon tarvitaan toimittajia, kuvaajia, leikkaajia jne. Luokka voi päättää ryhmä- ja roolijaostaan suunnittelujaksolla.

Roolit ja tehtäväkuvaukset (pdf)

Edellä kuvattuihin asioihin (uutisten rakenne, sisällöt, kameraharjoitukset) kuluu aikaa yleensä kolmen oppitunnin verran. Jos mahdollista, ryhmällä voi lisäksi teettää erilaisia medialeikkejä ja harjoituksia, joiden tavoite on soveltaa uutisoppitunnilla opittuja asioita ja tutustuttaa ohjaajia ja oppilaita toisiinsa. 

Uutisoppitunnin tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet omien uutisten suunnitteluun ja tuottamiseen sekä myös koostamiseen uutislähetykseksi. Samalla oppilaiden uutisajattelu kehittyy ja he ymmärtävät uutisen rakenteen, uutisen idean ja uutisen omana tekstilajinaan. Uutistyöskentelyn seuraavat vaiheet kannattaa toteuttaa mahdollisimman pian uutisoppitunnin jälkeen, jotta opitut asiat ovat vielä tuoreessa muistissa. 

Valmiin uutisoppitunnin mallin sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä uutisoppituntia varten löydät Uutisoppitunnin rakenne –osiosta.