Metakka - mediataitoja oppimaan

Editointi

 

Editointipäivänä työskennellään samalla tavoin kuin kuvauspäivänäkin. Aikaa kuluu yleensä 2-3 tuntia ryhmää kohden. Jos ohjaajia ja editointikoneita on tarpeeksi, voi useampi ryhmä työskennellä yhtä aikaa. Metakka-projektissa käytössä on ollut Premiere Elements –editointiohjelma, joka on asennettu kannettaville tietokoneille. Juttujen editoimiseen ei tällöin tarvita koulun tietokoneluokkaa, mutta on etu, jos jokainen ryhmä voi tehdä omaa työtään suhteellisen rauhallisessa tilassa, jossa videopätkien äänet kuuluvat ja jossa ryhmä voi keskustella muita häiritsemättä uutisjuttua koostaessaan.

Editointi

Editoija on päävastuussa jutun leikkaamisesta. Editointi sisältää kuitenkin useita työvaiheita, joista monet vaativat kärsivällisyyttä ja pikkutarkkuutta, joten tekemistä voi tarvittaessa jakaa useammallekin ryhmäläiselle. Kaikkien ryhmäläisten on joka tapauksessa hyvä osallistua editointiprosessiin. Myös aikuisen apu ja tuki on editointivaiheessa tärkeää ja siksi ohjaajien on hyvä tutustua editointiohjelmaan etukäteen ja opetella sen peruskäyttö.

Adobe Premiere Elements 4 -käyttöohje (.pdf)
Windows Movie Makerin käyttöohjeita löydät esimerkiksi edu.fi-sivuston opetuubista.

Kuvauspäivät ovat luonteeltaan yleensä aika toimeliaita ja puuhakkaita. Oppilaat saavat tuolloin olla aktiivisia ja toimintaa ja tekemistä riittää kaikille. Editointipäivät sitä vastoin ovat pitkäjänteisyyttä vaativia, hidastempoisiakin. Monelle oppilaalle editoiminen on uusi asia, ja pitkäjänteisyyden merkitys valmiin tuotoksen aikaansaamiseksi ei ole kaikille itsestään selvää. Kannattaa käyttää työskentelyn aluksi aikaa siihen, että työryhmä katsoo kuvaamansa otokset läpi ja sopii yhdessä, mitä niistä käytetään. Voi olla myös hyödyllistä näyttää jokin vanha editointiprojekti koko luokalle ja selvittää oppilaille yhteisesti, mitä ovat editointiohjelman aikajanat, leikevarasto ja miten otoksia voidaan lyhentää ja järjestellä eli editoida.

Kuusimeneditointi

Vanha viisaus ”elokuva valmistuu leikkauspöydällä” pätee oikeastaan uutisjuttujen teossakin. Mediakasvatuksellisesti on tärkeää tässä työvaiheessa osoittaa oppilaille, että valinnoillaan he ohjaavat myös uutisten tulevien katsojien havaintoja ja kokemusta omasta aiheestaan. Esimerkiksi jos tehdään juttua koulun puutteellisista liikuntatiloista, voi juttuun valituilla kuvapätkillä ohjata katsojien havaintoja. Liikuntasalin voi tuoda täyteen oppilaita, jolloin se näyttää ahtaalta, lähikuviin voi valita rapistuneita voimistelutelineitä, tyhjentyneitä palloja jne. Myös kuvakulmilla voi korostaa tilan kokoa suuntaan tai toiseen. Tämän vuoksi kuvausvaiheessa korostettiin kuvistuskuvan riittävää määrää, jotta editoidessa voi valita samastakin kohteesta erilaista kuvaa.

Monet oppilaat omaksuvat editoinnissa tarvittavan tekniikan nopeasti, joten on mielekästä vaihtaa editoijaa välillä. Jos joku oppilas joutuu koko ajan vain seuraamaan muiden työskentelyä, on ymmärrettävää, että kiinnostus herpaantuu ja huomio suuntautuu muualle.

Editointipäivän päätteeksi jokaisella ryhmällä pitäisi olla valmis 2-3 minuutin mittainen uutisjuttu videotiedostoksi tallennettuna.

 

Metakka-projektiin osallistuneet Pulpin koulun oppilaat Janni Kauria ja Niko Lautala kertovat editointivaiheen kokemuksistaan.