Metakka - mediataitoja oppimaan

TV-Metakka

Metakka-malli soveltuu erityisen hyvin televisiouutisten tekemiseen. Uutistyöskentelyn työvaiheet koostuvat uutisoppitunnista, suunnittelusta, kuvauspäivästä, editoinnista, koostamisesta ja palautetuokiosta. Jos mahdollista, mukana voi koko prosessin ajan olla paikallinen mediatalo.

Tv-Metakan tavoitteena on luoda luokan tai koulun omat uutiset. Oppilaat tutustuvat uutisten rakenteeseen, uutiskysymyksiin, uutiskriteereihin ja uutismaiseen tapaan ajatella asioita. He oppivat käyttämään videokameraa, kuvaamaan videokuvaa ja editoimaan sitä. Oppilaat pääsevät kokemaan uutistentekoprosessin ja ymmärtävät, miten moni asia ja valinta voi vaikuttaa siihen, mitä meille mediassa tarjotaan. 

tv-metakka

Tärkeää mediataitojen kannalta on myös itseilmaisu ja oma tuottaminen. Vaikka prosessi eteneekin tietyn kaavan mukaan, voi uutisista tehdä lasten näköiset. Uutisjutut ja reportaasit liittyvät usein koulun arkeen ja oppilaiden omiin kiinnostuksen kohteisiin. Myös juonnoista voi halutessaan tehdä hyvinkin persoonalliset. Työskentely tapahtuu yhteistoiminnallisesti ja parhaimmillaan prosessi parantaa uutisia työstävän ryhmän yhteishenkeä ja mahdollistaa jokaisen osallisuuden.

Uutisjutut sekä itse uutislähetys täytyy editoida, joten työskentelyssä tarvitaan tietokoneelle asennettuna editointiohjelma. Metakka-mallissa on käytetty Adobe Premiere Elements –ohjelmistoa. Kuitenkin mikä tahansa videoeditointiin suunniteltu ohjelma kelpaa. Lisäksi tarvitaan vähintään yksi videokamera, jalusta, mikrofoni ja runsaasti innostusta uutisten tekoon.

Sivun vasemmasta laidasta löytyvät tarkemmin kuvattuina TV-uutisten työstämiseen liittyvät vaiheet ja hyödyllistä materiaalia työskentelyä varten.

Vaiheet lyhyesti pdf-versiona tästä.