Metakka - mediataitoja oppimaan

Tehtäviä

Materiaaleiksi harjoituksia varten tarvitaan Handyja (tai muita äänitysvälineitä), tietokoneita ja muistitikkuja tallennusta varten.            

Erilaisia haastattelu-/nauhoitusharjoituksia pareittain

1. Selostusharjoitus

  • Kaveri taluttaa parin silmät kiinni johonkin paikkaan.
  • Kun pari saa luvan avata silmät, hänen pitää selostaa noin minuutin ajan nauhuriin, mitä näkee, mitä kuulee, mitä tuntee, mitä haistaa.
  • Lopuksi vaihdetaan osia, jotta molemmat saavat tehtyä selostusharjoituksen.

2. Haastatteluharjoitus

  • Opettaja on valmistanut oppilaille erilliset roolilaput, ja oppilaat toimivat niiden osoittamissa rooleissa. Voit keksiä roolit itse tai tulostaa roolikortteja tästä.
  • Tehtävänä on suunnitella 3-4 haastattelukysymystä siten, että toinen parista esittää toista ja toinen toista roolikortin henkilöä. Rooleja vaihdetaan siten, että molemmat saavat olla sekä haastattelija että haastateltava.
  • Toinen haastattelu tehdään sisällä ja toinen ulkona.
  • Ennen haastattelukysymysten esittämistä (nauhoituksen aluksi) toimittaja kuvailee tilaa, jossa olette ja tekee muitakin aistihavaintoja. Muistakaa mainita haastateltavan nimi (keksitty). Liikkukaa haastattelun aikana. Nauhoittakaa myös tilanteeseen sopivaa taustaääntä.

3. Juonto-/spiikkausharjoitus

  • Tee (=kirjoita) haastatteluharjoitukseen kahden – kolmen lauseen mittainen juonto. Juonto on eräänlainen intro tai ingressi jutulle. Siinä voi sanoa jotain keskeistä jutun sisällöstä tai haastaa kuuntelijan kuuntelemaan jutun kokonaan.

Esim:

Pelikoneiden ikärajojen valvominen tuottaa harmaita hiuksia markettien työntekijöille. Koneet houkuttelevat erityisesti yläkouluikäisiä poikia. Pelureita yritetään häätää markettien eteisistä sekä puhumalla että napsauttamalla kaukosäätimellä koneet kiinni.

Eläkemummot ja teinipojat viihtyvät sulassa sovussa markettien pelikoneiden äärellä. Miten marketeissa valvotaan pelaajien ikärajoja? Onnistuuko pelaaminen, vaikka ikää ei olisikaan vaadittua viittätoista vuotta?

4. Tiedostojen siirto tietokoneelle

  • Harjoitellaan siirtämään ääniklipit nauhoitusvälineistä tietokoneelle. Kuunnellaan ne ja keskustellaan haastattelujen tekemisestä.
  • Kiinnitetään huomiota kuuluvuuteen, äänen/puheen selkeyteen, puhenopeuteen, taustaääniin ja ajankäyttöön (kauanko haastattelut kestivät).

radio1