Metakka - mediataitoja oppimaan

Radiometakka

Radio-Metakka on kohdistettu yläkoulu- ja lukioikäisille oppilaille. Siitä saa halutessaan luotua yhden lukiokurssin, jonka voi kytkeä vaikkapa äidinkielen opetukseen. Radio-Metakassa oppilaat tekevät itse radiojuttuja ja editoivat ne. Paikallista radiotaloa voi pyytää mukaan projektiin, jolloin oppilaat pääsevät tutustumaan oikean radiolähetyksen tekoon ja saavat mahdollisesti myös omat tuotoksensa lähetykseen.

radio2

Radiojutun tekemisen työskentelyvaiheet koostuvat radio-oppitunnista, suunnittelukerrasta harjoituksineen, itsenäisestä työskentelyvaiheesta, jutun editoinnista ja palautetunnista. Tarkemmat kuvaukset työskentelyn eri vaiheista löydät täältä.

Tavoitteena on luoda radiojuttu ja mahdollisesti myös aiheeseen liittyvä verkkoteksti. Koska varsinainen jutun teko on itsenäistä työskentelyä, voi uutisjutun aiheena olla lähestulkoon mikä tahansa mielenkiintoinen asia. Kuitenkin tulee tarkkaan pohtia, millainen juttu sopii radiolähetykseen ja millaisen äänimaailman juttuun voi rakentaa.

Radiotyöskentelyssä oppilaat tutustuvat uutisen tai reportaasin rakenteeseen ja radiotyöskentelyn periaatteisiin. Oppilaat pääsevät ilmaisemaan itseään ja tuottamaan äänimaailmoja. Samalla he oppivat käyttämään Handya (tai muuta nauhoitusvälinettä) sekä äänen editointiin tarkoitettua tietokoneohjelmaa. Metakka-mallissa radiojutun työstäminen tapahtui Etelä-Karjalan radion studiolla yhdessä radioalan ammattilaisten kanssa. Oppilaiden Metakka-hankkeessa tekemiä radiojuttuja pääset kuuntelemaan Etelä-Karjalan radion sivustolta. Yksittäiset radiojutut löydät myös täältä.