Metakka - mediataitoja oppimaan

Lehtimetakka

Metakka-malli soveltuu hyvin tv-uutisten ohella verkkolehden tekoon. Uutistyöskentely etenee hieman eri tavoin, mutta pääasia – uutisten työstäminen – on kuitenkin sama. Verkkolehden tekemisen työskentelyvaiheet koostuvat uutisoppitunnista, suunnittelusta, työskentelypäivästä ja palautetunnista.

Tavoitteena on luoda luokan tai koulun oma verkkolehti, jota voi sitten halutessaan jatkuvasti päivittää. Koska uutisjutut ja reportaasit liittyvät usein koulun arkeen ja oppilaiden omiin kiinnostuksen kohteisiin, toimii verkkolehti myös hyvänä tiedotuskanavana lasten koteihin.

Verkkolehteä työstettäessä lapset tutustuvat uutisten rakenteeseen, uutiskysymyksiin, uutiskriteereihin ja uutismaiseen tapaan ajatella asioita. Samalla he opettelevat kameran käyttöä, kuvaamista, uutiskuvan erityispiirteitä sekä mahdollisesti myös kuvien editointia. Oppilaat pääsevät kokemaan uutistentekoprosessin ja ymmärtävät, miten moni asia ja valinta voi vaikuttaa siihen, mitä meille mediassa tarjotaan. Tärkeää mediataitojen kannalta on myös itseilmaisu ja oma tuottaminen. Vaikka prosessi eteneekin tietyn kaavan mukaan, voi uutisista tehdä todella lasten näköiset.

packed

Verkkolehden tekoon tarvitaan julkaisuväline, jonka avulla webbilehden teko on mahdollista. Metakka-mallissa verkkolehtien teossa käytettiin Magazine factory –ohjelmistoa. Eri vaihtoehdoista kannattaa ottaa selvää ja katsoa, mikä ohjelmisto ja julkaisukanava sopii omalle luokalle tai koululle parhaiten. Magazine Factoryn lisäksi blogit voivat olla käyttökelpoisia verkkolehtipohjia. Välinettä valitessa kannattaa ottaa huomioon käyttäjähallinta – onko mahdollista jakaa eritasoisia käyttöoikeuksia -  sekä yleinen helppokäyttöisyys.

Tutustu myös oheisiin linkkeihin, joista voit löytää Metakka-hankkeeseen osallistuneiden koulujen tekemiä verkkolehtiä sekä hyödyllistä materiaalia työskentelyä varten.