Metakka - mediataitoja oppimaan
 

Metakka - mediataitoja oppimaan

Metakka on Opetushallituksen tukema ja Saimaan mediakeskuksen koordinoima hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja tutkia koulua ja sen ympäristöä median keinoin. Metakasta on muotoutunut toiminnallinen mediakasvatusprojekti, jonka sisältönä ovat koulun uutiset.

Metakka-hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea kehittää oppilaiden mediataitoja tekemällä oppimisen keinoin, aitoa uutistyön prosessia simuloiden. Huomion kohteena ovat erityisesti oman ilmaisun ja tuottamisen taidot. 

Metakan työskentelymalli on suunniteltu pääosin ala- ja yläkouluikäisille lapsille. Metakka-malli tarjoaa erilaisia malleja toteuttaa uutiset: oppilaiden kanssa voidaan tehdä tv-uutislähetys, verkkolehti tai radiojuttuja. Jokainen oppilasryhmä voi päättää itse miten haluaa uutisia työstää. Aiheet löytyvät usein läheltä, ja tarkoituksena onkin uutisoida lapsia kiinnostavista ja heidän elämänpiiriinsä kuuluvista asioista. Uutistyöskentely tarjoaa oppilaille yhteistoiminnallisen oppimisen kautta monenlaisia kokemuksia ja uusia taitoja uutisten teon parissa.

Tämän materiaalin tarkoituksena on tarjota opettajille ja muille kasvattajille käytännön keinoja toteuttaa koulun uutiset omassa luokassa, oman oppilasryhmän työstämänä. Sivustolta löytyy Metakan toimintamalli, vinkkejä ja tehtävämateriaalia tv-uutisten, verkkolehden tai radiojuttujen tekoon. Lisäksi sivuille on koottu Metakassa mukana olleiden kokemuksia ja linkkejä muihin hyödyllisiin mediakasvatus-materiaaleihin.

Iloisia uutisoivalluksia Metakka-materiaalien parissa!

 

hanke

Lisätietoja Metakka-hankkeesta ja uutistyöskentelyn toteutumisesta:

Timo Kainulainen
Päällikkö/kouluttaja, Saimaan mediakeskus
timo.kainulainen(ät)lappeenranta.fi

Pia Lempinen
Kouluttaja, Saimaan mediakeskus
pia.lempinen(ät)lappeenranta.fi